Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Co dalej z Konfederacją? - cz.II

2019.06.02
2 Czerwca
00:01 2019

Po kolei krótkie komentarze do poszczególnych punktów.

ad 1. Prezes Janusz Korwin-Mikke to człowiek o wysokiej rozpoznawalności, ma jednak największy odsetek ludzi niechętnych wśród potencjalnych wyborców, także po stronie anty-systemowej. Jego przywództwo skutecznie odstrasza wielu polityków, nie tylko zwykłych wyborców. Z uwagi na niewątpliwy dorobek powinien otrzymać jakąś funkcję honorową a jego obecność w kampanii wyborczej powinna być maksymalnie zmarginalizowana.

ad 2. Tylko połączenie wyborców Konfederacji z Kukiz '15 daje jakąkolwiek szansę na wejście do Sejmu. Podzieleni skazani zostaną na polityczny niebyt, ta groźba może być odpowiednią zachętą dla większości posłów Pawła Kukiza z których większość poza liderem, Tomaszem Rzymkowskim i Stanisławem Tyszką są osobami anonimowymi w przestrzeni politycznej. Jasnym jest, że PiS będzie dążył do przygarnięcia ich pod swoje skrzydła, ale przejście do partii Jarosława Kaczyńskiego zwykli wyborcy Kukiza mogą traktować jako zdradę ideałów, które rzekomo reprezentowali. Ich odejście do Zjednoczonej Prawicy nie powinno znacząco wpłynąć na wynik wyborczy zjednoczonych anty-systemowców. Ostateczne rozsypanie klubu Kukiz '15 zaowocuje odejściem Pawła Kukiza, tym samym likwidacja głównej przeszkody do połączenia, "zantagonizowanych wodzów" stanie się faktem.

ad 3. Połączone siły anty-sytemowe, uzupełnione ewentualnie wybitniejszymi działaczami Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, powinny stworzyć nową partię, tym samym próg wyborczy będzie niższy (5%), niż w przypadku koalicji (8%). Oczywiście przekroczenie niższej bariery jest łatwiejsze i całkiem realne w przeciwieństwie do progu dla koalicji partyjnej. Dobrym rozwiązaniem wydaje się przekazanie prezesury dla osoby niebędącej dotychczas związanej z połączonymi środowiskami dwóch główny sił. Może Robert Bąkiewicz byłby odpowiedni, ale jego droga zapoczątkowana w ONR-ze może wydawać się zbyt ekstremalna dla wyborców. Lider powinien być bez wątpienia osobą niebudzącą niepotrzebnych kontrowersji i raczej w wieku tzw. słusznym. Wydaje się, że właśnie zbyt młode kierownictwo Ruchu Narodowego jest jednym z istotniejszych hamulców we wzroście poparcia wśród wyborców, dla których nie liczy się błyskotliwość i inteligencja wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, czy Roberta Winnickiego, ale raczej wiek potencjalnego prezesa.

ad 4. Bardzo popularne hasło, szczególnie wśród "korwinistów" - PiS-PO-jedno zło, jest wyjątkowo szkodliwe na etapie prób pozyskiwania wyborców. Nawet gdyby tak istotnie było, to pewnych rzeczy publicznie się nie powinno mówić, tak jak czynności intymne pozostawia się sobie a nie prezentuje wszem i wobec. Nie jest mądre uporczywe powtarzanie, że 15% ludzi jest mądrych a reszta to głupcy. Każdy wyborca bliższego Konfederacji (mimo wszystko) PiS-u, będzie na tyle rozgarnięty i zrozumie, że tym głupkiem według Korwina jest właśnie on. Człowiek obrażany w żaden sposób nie będzie czuł motywacji do zmiany poglądów i poparcia ugrupowania traktującego go z góry. Pozyskanie nowych głosów poparcia jest możliwe tylko wśród wyborców PiS, ze strony "PO-wców" to czysta abstrakcja, poza być może jakimiś incydentalnymi przypadkami.

Czy spełnienie powyższych warunków jest możliwe, przekonamy się w przeciągu najbliższych pięciu miesięcy. Czasu jest mało. Jeżeli działania Konfederacji zakończą się fiaskiem, to według wszelkich znaków na niebie i ziemi polski Sejm będzie miał od nowej kadencji tylko reprezentantów dwóch ugrupowań - zwycięskiej Zjednoczonej Prawicy (PiS z przyległościami) i opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej. Nawet, w pewnym sensie wygrana, Wiosna jesienią nie uzyska mandatów, tu także spodziewana wyższa frekwencja zepchnie ich pod próg wyborczy. Może powinni zmienić nazwę na bardziej adekwatną do terminu wyborów?

KONIEC

Zdjęcie pobrane z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:200701_sejm_budynek_glowny_hol_3.jpg

Sejm RP, hol budynku głównego, widok z parteru, zdjęcie wykonane 21 stycznia 2007 roku,

Autor: Piotr VaGla Waglowski, http://www.vagla.pl

Źródło: Wikimedia Commons, Public Domain.

Obraz skadrowany.

Część pierwsza: http://prawalodz.pl/co-dalej-z-konfederacja---cz-i


O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz