Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Cywilizacja śmierci

2019.06.05
5 Czerwca
11:08 2019

Zmiany społeczno-kulturowe jakie zachodzą w wielu krajach cywilizacji zachodniej budzą głęboki sprzeciw w ludziach, którzy nie ulegli wszechobecnej manipulacji politycznej poprawności. Jednym z niechlubnych pionierów nowego porządku jest Holandia. 

Procesy zachodzące w krajach zachodnich, w których porzucono tradycyjną moralność i zapomniano o istnieniu dobra i zła, powinny być sygnałem otrzeźwienia dla części polskiego społeczeństwa, naśladującego bezrozumnie tamtejszą "awangardę". Jednym ze szczególnie drastycznych przejawów zachowań społecznych jest powszechne stosowanie eutanazji. Oficjalne przyzwolenie a nawet państwowy system wspierający potencjalnych samobójców, jednoznacznie pozwala na uznanie Holandii jako przedstawiciela "cywilizacji śmierci". 

Już słyszę głosy "nowoczesnych Europejczyków", jakich mamy w Polsce coraz więcej, szczególnie w dużych miastach - przecież po co komu cierpienia, jak może odejść z tego świata szybko i łatwo? Oczywiście trudno wykluczyć sytuacje, gdzie życie jawi się jako koszmar a ból staje się czymś tak przerażającym, że tylko w śmierci widać ukojenie. Czym innym jednak jest samodzielna decyzja osoby chorej a czym innym zinstytucjonalizowanie procesu. "Lekarze" odbierający życie, to istoty niezasługujące na swoje miano, gdyż łamią podstawy swojego zawodu i przysięgę Hipokratesa. Niestety także i w Polsce aktualnie składane przyrzeczenie lekarskie nie jest dokładną kopią starożytnego wzorca i pozostawia pewną furtkę na eutanazję. 

"Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • obowiązki te sumiennie spełniać;
  • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

Przyrzekam to uroczyście!" 

W stosunku do  przysięgi Hipokratesa nie ma zdecydowanego podkreślenia faktu niedawania trucizny nawet na życzenie chorego a także przerywania ciąży. Świat idzie z postępem. Czy tak rzeczywiście jest? Obserwując pewne sytuacje ma się wrażenie, że raczej ku barbarzyństwu, albo raczej do diabła. W ostatnią niedzielę uśmiercono siedemnastoletnią dziewczynę, która nie potrafiła się pozbierać po gwałcie jakiego na niej dokonano trzy lata temu. Wszystko legalnie i zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii. Zgodnie z tamtejszymi przepisami już po ukończeniu 12 lat, dziecko, bo przecież nie dojrzały człowiek, może samodzielnie podjąć decyzję o uśmierceniu siebie w jednej z placówek medycznych. Powodem nie musi być nawet ciężka i bolesna choroba, ale na przykład depresja i wewnętrzne przekonanie o beznadziejności przyszłego życia. Ilu z nas w wieku nastu lat nie miało myśli, że świat przytłacza, przerasta nasze możliwości i wszystko jest beznadziejne? To tylko o krok od głupiej i nieprzemyślanej decyzji o odejściu, tym bardziej że państwo zapewni sposoby ułatwiające zgon. 

Pod płaszczykiem postępu świat zmierza ku nowoczesnej barbarii. W Holandii, w roku 2017 dokonano uśmiercenia 83 osób z powodów psychicznych, oprócz tego zabito 6585 ludzi cierpiących fizycznie. Śmiertelny biznes nieźle funkcjonuje. Ostatnio pewien wynalazca stworzył kapsułę dla samobójców, którą można użyć w dowolnym miejscu, najlepiej z pięknym widokiem. I niech ktoś powie, że to niehumanitarne! Umieranie z widokami, to brzmi jak horrendum. 

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/photos/death-darkness-dark-hood-hooded-164761/ 

Źródło: PubicDomainPictures. 

Pixabay License. 

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz