Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Dante Alighieri świętuje w bibliotece na Gdańskiej

Oie fdjrxoubv2hz
15 Marca
20:32 2021

Wielu ludzi odwołuje się nonszalancko do twórczości Dantego. Profanują jego wielkie dzieło, używając bezmyślnie określeń odnoszących się do Jego dzieła, ale bez żadnego zrozumienia. Oto kilkanaście lat temu, a może nawet wcześniej, zapewne wcześniej – bo barbarzyńskie podejście do treści jego dzieła to już są całe lata – pewien dziennikarz radiowy mówił przez radio, że przed południem rozegrały się dantejskie sceny na ulicach Łodzi. Doprawdy, dantejskie? Cóż takiego się zatem wydarzyło? Otóż dziennikarzyna za chwilę mówił z ożywieniem o tym, że tak wielka ilość samochodów podążała w kierunku Ronda Solidarności, że rondo zupełnie się zakorkowało, i zaczęły się rozgrywać dantejskie sceny. Oto pojęcie dramatu na miarę współczesnych niedouków i dowód na to, że ludzie współcześnie żyjący nie rozumieją, ani znaczenia słów, ani wyrażeń, ani kontekstów. 

Tymczasem w Łodzi przygotowano intelektualną ucztę i to w samym centrum miasta.

Jest nią wystawa „700 LAT BOSKIEJ KOMEDII”, która przygotowana została z okazji 700. rocznicy śmierci Dantego Alighieri i zakończenia Jego wielkiego poematu „Boska Komedia”.

 

Boska Komedia” – słynny poemat włoskiego poety Dantego Alighieri, powstawał przez kilkanaście lat od 1308 do 1321 roku. Poemat jest syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, teologicznej oraz także panoramą ówczesnego świata. Warto pamiętać, że to Dante podzielił w swym poemacie pielgrzymów na tych, którzy idą do Rzymu, do Jerozolimy i do Santiago de Compostela. Jako arcydzieło literatury włoskiej, napisane jeszcze w dialekcie – który dał początek późniejszemu językowi literackiemu całej Italii – należy do klasyki światowej i wywarł przeogromny wpływ na kulturę europejską. Poemat uważany jest za arcydzieło literatury światowej i szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej. Dante zmarł w 1321 roku, w wieku 56 lat i został pochowany w bazylice Świętego Franciszka w pięknej Rawennie.

Dante będzie żyć wiecznie, gdyż widoczne to, że nikt go nie czyta” – powiedział Wolter. Ironiczny charakter tej uwagi można łatwo obalić, śledząc wpływ Boskiej Komedii na ewolucję większości dziedzin kultury nowożytnej. Inspiracje dantejskie wyraźnie zarysowane w literaturze, muzyce, malarstwie, rzeźbie do czasów współczesnych, przeniknęły także do filmów, komiksów i gier komputerowych. Zjawiska te nieodparcie przywołują na myśl pytania o przyczyny, za sprawą których poemat Dantego choć niezwykle trudny w odbiorze - zarówno w płaszczyźnie literackiej jak i treściowej – przez 700 lat nie stracił aktualności i nie został zapomniany?

Odpowiedź na to pytanie tkwi w specyfice poezji Dantego. Relacja z podróży w trzy sfery zaświatów, daje autorowi asumpt do szczegółowej analizy natury ludzkiej. Poeta na konkretnych przykładach napotkanych za bramą dusz, wskazuje drogi, którymi ludzie zmierzają do wiecznego potępienia, z napotkanymi w Czyśćcu cieniami prowadzi dialogi o odkupieniu win, aż wreszcie wędrując z ukochaną w Raju pokazuje czytelnikom czym jest zjednoczenie zbawionej duszy ze Stwórcą. Boska Komedia przesycona wartościami chrześcijańskimi i łącząca w sobie idee antycznej filozofii i mitologii ma charakter uniwersalny i ponadczasowy.

700. rocznica śmierci Dantego Alighieri i równoczesnego zakończenia poematu „Boska Komedia”, nie mogła minąć bez echa, dlatego Wojewódzka Biblioteka Publiczna poświęca tym wydarzeniom wystawę w holu Biblioteki. Ekspozycja obejmuje dokumenty dotyczące życia i twórczości wielkiego włoskiego poety, a także te które omawiają funkcjonowanie Boskiej Komedii w szeroko rozumianej kulturze nowożytnej. Zwiedzający znajdą książki z zakresu krytyki literackiej, translatoryki, omówienia motywów dantejskich w literaturze, sztuce, filmie, teatrze. Wystawę uzupełniono także bogatym materiałem ikonograficznym w postaci artystycznych wizji zaświatów, a także ilustracjami do Boskiej Komedii autorstwa najwybitniejszych malarzy i grafików.

Ekspozycję, otwartą 8 marca, można oglądać jeszcze do 2 kwietnia 2021 roku w holu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego położonej przy ul. Gdańskiej 100/102 w Łodzi

Link do biografii: https://poezja.org/wz/Dante_Alighieri/

Link do poematu: https://books.google.pl/books/about/Boska_Komedia.html?id=ZLsRBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Zdjęcie pobrane z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_Alighieri_by_Pietro_Anderloni.jpg 

Autor: Pietro Anderloni. 

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. 

Obraz skadrowany. 

O Autorze

Jan szałowski 300x300

Jan Szałowski

Jan Szałowski(1952) - łodzianin, absolwent UŁ, historyk, dziennikarz, podróżnik, krajoznawca, miłośnik Lwowa i ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, niezależny publicysta. Inicjator konferencji naukowych i konkursów dla młodzieży licealnej. Publikuje m.in. na łamach 'Aspektu Polskiego' i 'Polityki Polskiej' oraz na kilku portalach, autor wykładów, odczytów i prelekcji o różnorodnej tematyce, głównie w instytucjach kultury, chwilami poeta. Członek Rady Osiedla 'Chojny Dąbrowa', od roku 1991 członek Unii Polityki Realnej a także członek licznych stowarzyszeń, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Komentarze (1)

  1. No avatar 60x60
    Jan Szałowski pon, 15 mar 2021 21:29:58 +0000

    Dzisiaj mija 10 lat, jak na terenie Syrii wdrożono lokalnie projekt "Arabskiej Wiosny" - efekt: 0,5 mln zabitych, 13 mln musiało się przemieścić wewnątrz Syrii, lub przekroczyć granice Libanu,Jordanii czy też Turcji. Niektórzy dotarli do Europy, USA, czy też Kanady. Kraj rozbity, jak niektóre tereny Europy po drugiej wojnie światowej. Rzecz jasna to już na zupełnie inny tekst. Paradoksalnie, jak zakończą się walki i większość wróci do kraju, to zapewne okaże się że w międzyczasie wzrosła liczba ludności, bo od dawna Syria to kraj młodych ludzi! Niestety przez 10 lat stałe opowiada się nieprawdę o wydarzeniach w tym kraju, brednie o wojnie domowej a nie o regionalnym konflikcie z zaangażowanie większych i mniejszych graczy w wojnie na tym terenie. Dla obcych Syria stała sie klepiskiem, na terenie którego można bezkarnie zabijać ludzi. Juz w pierwszym roku wojny napisałem na moim - juz nie istniejącym - blogu, że w Afryce można trafić do więzienia za zabicie chronionych zwierząt, ale w czasie safari na terenie Syrii, bandyci z różnych krajów, także europejskich mogli bezkarnie zabijać żołnierzy armii syryjskiej, mężczyzn, kobiety i dzieci a fałszywe i załgane elity zachodniej Europy wmawiały, ze to tylko walka z Asadem, no i oczywiście by zaprowadzić demokrację ... na gruzach państwa syryjskiego!

Napisz komentarz