Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Energia wykorzystywana w procesach syntezy i destrukcji dóbr konsumpcyjnych - cz. III

Oie l3hvnckuktm4
9 Listopada
12:11 2020

Na tę sumę energii powinno się składać co najmniej 400 kcal substancji białkowych - z lekkim zapasem, i ponad 2600 kcal węglowodanów i węglowodorów (cukry i tłuszcze). Współcześni dietetycy (wikipedialni), są już bardziej konkretni i zalecają ogólnie dla pojedynczego osobnika Homo sapiens 3 kg na dobę pożywienia zakładając przeciętną długość jego życia na 65 lat. W tym czasie przewiduje się, że skonsumuje on: 1,6 tony białka, 1,9 ton tłuszczu, 9,5 tony węglowodanów. Jeżeli przeliczyć to na porcję dobową, odniesioną do 9 miliardów osobników populacji ziemskiej, wyniesie to: 606955 ton białka na dobę, 3603793,5 tony/d węglowodanów, 7207587 ton/d tłuszczów. Natomiast w przeliczeniu na energię to będą to porcje, odpowiednio:1,118181x10*10 MJ na dobę dla białka, 6,1865241x 10*10 MJ na dobę dla węglowodanów, 2,716035x10*11 MJ na dobę dla tłuszczów (węglowodorów). Sumaryczne zapotrzebowanie na energię zawartą w podstawowych produktach środków spożywczych na dobę, dla 9 miliardów mieszkańców Ziemi, wyniesie: 3,4465055x10*11 MJ/d. W skali roku będzie to równe: 1,2579745x 10*14 MJ na rok.

Odnosząc zapotrzebowanie globalne na energię mieszkańców Ziemi jedynie do standardów europejskich, z przeliczeniem na równoważnego mieszkańca (ME20), tj. zakładając zaangażowanie energii zwrotnej na poziomie całkowitego zapotrzebowania na tlen (BZT20), to z takiego wyliczenia wynika, że 9 miliardów mieszkańców wygeneruje jej, zwrotnie, rzędu - 2,26098x10*10 MJ/ dobę, a w okresie rocznym, to około - 8,252577x10*12 MJ. Energia ta, jako zwrotna, ale użyteczna, będzie pozostawała zawsze w stanie równowagi, jako zużywana przez mikroorganizmy na pracę, z energią pozyskiwaną w procesie fotosyntezy. Tylko teoretycznie związana będzie z zanieczyszczeniem środowiska wodnego przez mieszkańców, będzie to jednak, w przyszłości ponad 15 razy mniejsza od jej ładunku rocznego przetrawianego jako pokarm wynikający z bilansu podsumowania zapotrzebowania na: białko, węglowodany i tłuszcze czyli:1,2579745x10*14 MJ na rok. Stosunek zapotrzebowania na te produkty energetyczne przyszłej 9 miliardowej populacji ziemskiej będą jednak nadal mniejsze od rocznej jej porcji pochłanianej z promieniowania słonecznego, na co wcześniej już zwracano uwagę.

Należy jednak w tym miejscu również przypomnieć, że potrzeby Homo sapiens nie ograniczają się jedynie do konsumpcji środków spożywczych i zanieczyszczania wód, ale zanieczyszczana jest także powierzchnia lądów. Potężnym tego źródłem jest rolnictwo i masowa hodowla zwierząt oraz przemysł chemiczny obsługujący tę tak ważną gałąź gospodarki, a także energetyka i inne branże przemysłowe.

Z tego względu już obecnie należy podjąć działania umożliwiające zapewnienie równowagi ekologicznej na Ziemi. Wymaga to takich działań, w przyszłości, aby utrzymać na poziomie bliskim zera zapotrzebowanie energii związanej z komfortem bytowania na planecie, wraz z potrzebami związanymi z szeroko pojmowaną ochroną środowiska. Rozsadza ją, (już nawet w obecnym odbiorze), nadmierne niekontrolowane zagęszczenie ludności szczególnie w dużych aglomeracjach i brak konsekwentnych przemyślanych działań w celu racjonalnego wykorzystania nadmiaru produkowanej energii. Energia ta, to również sterty śmieci, które tak lekko podpalamy, nie tępiąc dostatecznie boleśnie, winowajców tego procederu.

ZASTOSOWANO W TEKŚCIE ZAPIS TYPU: a x 10*n, oznacza liczbę wielkości a pomnożoną przez n-tą potęgę liczby 10 (jedynka z "n" zerami). Zapis wynika z ograniczeń edytora tekstu. 

KONIEC 

Zdjęcie z: https://pixabay.com/pl/photos/charakter-ziemia-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-li%C5%9B%C4%87-3289812/ 

Autor: anncapictures. 

Pixabay License. 

Obraz skadrowany. 

Część I: http://prawalodz.pl/energia-wykorzystywana-w-procesach-syntezy-i-destrukcji-dobr-konsumpcyjnych---cz-i 

Część II: http://prawalodz.pl/energia-wykorzystywana-w-procesach-syntezy-i-destrukcji-dobr-konsumpcyjnych---cz-ii 

O Autorze

Marek lebiedowski 300x300

Marek Lebiedowski

Prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski – dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska. Pracował oraz współpracował z wieloma uczelniami oraz instytutami badawczymi: Politechnika Łódzka, Akademia Medyczna w Łodzi, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, itd. Autor podręczników akademickich, monografii oraz licznych opracowań naukowych z zakresu inżynierii środowiska. Był organizatorem kierunku studiów Inżynierii Środowiska w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Komentarze (0)

Napisz komentarz