Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Gdy nadeszła pełnia czasu. Czy Bóg jest geostrategiem? - cz. II

Lake g032389834 1280
31 Grudnia
08:55 2021

Pełnia czasu nastaje zatem wtedy, gdy wszystkie kraje wokół Morza Śródziemnego są w rękach Rzymu, który tworzy najdoskonalsze prawo w tej części świata, w czasie gdy nie ma już Rzymskiej Republiki, gdy cała elita mówi po grecku (może z wyjątkiem arystokracji galijskiej), zaś Naród Wybrany w wielkiej mierze rozjechał się już po licznych krajach nowego imperium. To przecież Józef z Maryją i Jezusem uciekają do kraju, który jeszcze niedawno był niezależny od Rzymu, zaś Aleksandria była wówczas wielkim skupiskiem Greków, Żydów i Syryjczyków, których określano ogólnie jako ludzi języka greckiego. Żydzi w Palestynie, jako jedyny lud imperium rzymskiego, posiadali autonomię i nawet mieli własnych władców, niekoniecznie hebrajskiego pochodzenia. Z perspektywy żydowskiej Jerozolimy otaczający świat składał się z Hebrajczyków i Greków. Monoteistów i pogan. Byli także Samarytanie, szczególnie znienawidzeni przez mozaistów. Dzisiaj nie uświadamiamy sobie w pełni, jakie różnice istniały między żydowskim a greckim podejściem do rodziny i pozycji kobiety. W prawodawstwie żydowskim kobietę można było odesłać do ojca, na co faryzeusze zwracali uwagę Jezusowi, powołując się na Mojżesza, ale w świecie greckim rodzina była trwała, zaś rozwody nie były praktykowane. O tym nie możemy zapominać. Niektóre przypowieści Jezusa odnosiły się do Samarii, której mieszkańcy bardzo nasiąkli wpływami różnych religii pogańskich. Znamienna jest przypowieść o dobrym Samarytaninie, która nie podobała się Żydom. Podobnie trudnym zagadnieniem była rozmowa Jezusa z Samarytanką, którą prosi o podanie wody. Gdy nadeszła pełnia czasu, musiało dojść do konfrontacji żydowskich nawyków, przyzwyczajeń i uprzedzeń z nauczaniem Jezusa. Mówił On bowiem, że nie przyszedł, aby znieść prawo, ale by je wypełnić. Ale daje przecież nowe wzorce i zalecenia. Religia wyznawców Chrystusa zrywa z wieloma zasadami i nawykami Narodu Wybranego, ale jest cały czas kontynuacją tego samego przymierza z Bogiem i w tym sensie chrześcijanie są Narodem Wybranym, który korzysta z ksiąg Starego Testamentu, jako długiego prologu poprzedzającego „pełnię czasu”. 

(dokończenie jutro)

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/pl/photos/jezioro-izrael-wakacje-4029460/ 

Autor: dagmarbendel. 

Pixabay License. 

Część I: http://prawalodz.pl/gdy-nadeszla-pelnia-czasu-czy-bog-jest-geostrategiem---cz-i 

Część III: http://prawalodz.pl/gdy-nadeszla-pelnia-czasu-czy-bog-jest-geostrategiem---cz-iii 

O Autorze

Jan szałowski 300x300

Jan Szałowski

Jan Szałowski(1952) - łodzianin, absolwent UŁ, historyk, dziennikarz, podróżnik, krajoznawca, miłośnik Lwowa i ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, niezależny publicysta. Inicjator konferencji naukowych i konkursów dla młodzieży licealnej. Publikuje m.in. na łamach 'Aspektu Polskiego' i 'Polityki Polskiej' oraz na kilku portalach, autor wykładów, odczytów i prelekcji o różnorodnej tematyce, głównie w instytucjach kultury, chwilami poeta. Członek Rady Osiedla 'Chojny Dąbrowa', od roku 1991 członek Unii Polityki Realnej a także członek licznych stowarzyszeń, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Komentarze (0)

Napisz komentarz