Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Gdy nadeszła pełnia czasu. Czy Bóg jest geostrategiem? - cz. III

Oie bmvhlfqc2gql
1 Stycznia
09:48 2022

Gdy nadeszła pełnia czasu, Żydzi z diaspory, ale także wykształceni Żydzi z Palestyny i z Syrii posługują się powszechnie greką. Aramejski bowiem, którego lokalną odmianą był hebrajski, poza obszarem Syrii – Palestyna była tylko częścią tego obszaru – nie był znany. Szaweł z Tarsu, miasta leżącego w Azji Mniejszej, młodzieniec oczytany w pismach, posługiwał się biegle greką i posiadał – podobnie jak jego ojciec – rzymskie obywatelstwo. Tenże „późny” apostoł, pozyskany odrębnie przez Jezusa Zmartwychwstałego, mówił wyraźnie że nie ma już ani Żydów ani Greków, są tylko wyznawcy nauki Jezusa. To między innymi dzięki takim osobom, jak święty Paweł, budowano mozolnie nową wspólnotę religijną, posługując się greką jako wygodnym narzędziem, by docierać zarówno do Żydów w diasporze, jak i do pogan języka greckiego, ale także do Rzymian, Koptów, Ormian i Gruzinów. Ciekawą rzeczą jest to, że pierwsze chrześcijańskie prace pisane po łacinie powstały nie w Italii, lecz w Afryce Północnej, w dawnej Kartaginie, gdzie wpływy greckie były stosunkowo niewielkie. Należy pamiętać, że nie tylko księgi Nowego Testamentu zostały spisane, ale także cała teologia chrześcijańska została najpierw opracowana w języku greckim, w owym koine, które było wielkim nieprzemijającym dziedzictwem istnienia przez trzy stulecia państw powstałych na gruzach imperium Aleksandra. Grecka terminologia teologiczna jest także nieprzemijającym dziedzictwem chrześcijaństwa pierwszych stuleci.

Bóg jako wielki geostrateg wybrał z pewnością najlepszy czas w swoim wielkim planie ekonomii zbawienia, w swojej boskiej ofercie dla całej ludzkości. My ten wielki plan możemy jedynie odkrywać. Pozostaje nam jeszcze tylko dopowiedzieć, dlaczego Bóg wybrał ten skrawek na Bliskim Wschodzie, a nie jakieś inne miejsce na Ziemi. Bóg bowiem myśli globalnie, a Ziemia Święta to skrawek leżący na skrzyżowaniu autostrad świata, między chilijskimi Andami a wyspami Japonii oraz między Alaską a Nową Zelandią i wyspami Oceanii. A obok tego skrawka jest Egipt i Aleksandria egipska, która odegrała olbrzymią rolę w dziejach religijnych Hebrajczyków i przez kilka stuleci równie wielką w dziejach chrześcijaństwa.

O tym zaś, czy pełnia czasu mogła teoretycznie nastąpić później, będzie być może kiedyś, ale w zupełnie innym tekście i z innym przesłaniem. 

KONIEC 

Tekst został opublikowany w 2021 roku w grudniowym numerze „Aspektu Polskiego”.

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/pl/photos/staro%c5%bcytne-ruiny-bliski-wsch%c3%b3d-2917848/

Autor: Randabella. 

Pixabay License. 

Obraz skadrowany. 

Część I: http://prawalodz.pl/gdy-nadeszla-pelnia-czasu-czy-bog-jest-geostrategiem---cz-i 

Część II: http://prawalodz.pl/gdy-nadeszla-pelnia-czasu-czy-bog-jest-geostrategiem---cz-ii-1 

O Autorze

Jan szałowski 300x300

Jan Szałowski

Jan Szałowski(1952) - łodzianin, absolwent UŁ, historyk, dziennikarz, podróżnik, krajoznawca, miłośnik Lwowa i ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, niezależny publicysta. Inicjator konferencji naukowych i konkursów dla młodzieży licealnej. Publikuje m.in. na łamach 'Aspektu Polskiego' i 'Polityki Polskiej' oraz na kilku portalach, autor wykładów, odczytów i prelekcji o różnorodnej tematyce, głównie w instytucjach kultury, chwilami poeta. Członek Rady Osiedla 'Chojny Dąbrowa', od roku 1991 członek Unii Polityki Realnej a także członek licznych stowarzyszeń, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Komentarze (0)

Napisz komentarz