Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Marsz Niepodległości 2019

2019.11.11
11 Listopada
15:16 2019

11 listopada - Święto Niepodległości. Data ważna dla wszystkich patriotycznie nastawionych Polaków, także data aktywująca wszystkich "unowocześnionych kulturowo" europejskich obywateli Polski. Zwłaszcza tzw. obrońców konstytucji z których większość zna ją jedynie intuicyjnie, czyli poprzez wyczuwanie jej treści jako niezgodnej z ideami prawicowo-patriotycznymi albo może lepiej powiedzieć, odwrotnie.

Nie inaczej zaakcentowali swoja obecność umieszczając wielki baner z napisem KonsTYtucJA na plastikowej palmie w centrum Warszawy. Nie można wykluczyć tu pewnej spójności ideowej inicjatorów tej hecy, bądź co bądź, jest to środowisko zwykle pokrywające się z wyznawcami ocieplenia klimatu jako szkodliwego efektu istnienia gatunku ludzkiego. Wydaje się, że sztuczne drzewo "zakorzenione" w postępowej stolicy ma być swoistym memento przed zmianami klimatycznymi a hasło "Dziś plastikowa, jutro daktylowa" stanie się słownym orężem eko-aktywistów. 

Wróćmy jednak do idei święta obchodzonego od 1937 roku. Wbrew temu co się wydaje wielu osobom nie znającym historii, w okresie międzywojennym dopiero dwa lata przed niemiecką agresją ustanowiono ten dzień świętem narodowym. Tak więc obchodzono je jedynie dwukrotnie w II Rzeczpospolitej. Skąd się wzięła ta data? Większość kojarzyć ją będzie z przybyciem Józefa Piłsudskiego do Warszawy po zwolnieniu z magdeburskiego więzienia. Nie jest to prawda, bo nastąpiło to dzień wcześniej.

Trudno uznać 11 listopada za dzień odzyskania niepodległości, bo w gruncie rzeczy właściwsza byłaby data 7 października, kiedy to Rada Regencyjna proklamowała niepodległość Polski. Z ich rąk, dzień po przybyciu (10.XI), Józef Piłsudski otrzymał zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim. 12 listopada powierzono mu misję utworzenia rządu, ale z powodu nacisków opinii publicznej zrezygnował z tego zamiaru. 14 listopada Rada Regencyjna rozwiązała się przekazując całość władzy zwierzchniej Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu. Piastował tą funkcję formalnie do 29 listopada 1918 (kiedy to ogłoszony w Dzienniku Praw Państwa Polskiego Nr 17 został dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej). Aż do roku 1922 był Naczelnikiem Państwa Polskiego. Jak widać z tego syntetycznego skrótu historycznego 11 listopada jest datą umowną. Prawdopodobnie przyjęto ją głównie z powodu symbolicznego uznania jej także za dzień zakończenia (I) Wojny Światowej.

W czasach PRL-u datę tą przyjęto jako pewien symbol oporu przed dominacją radziecką, dlatego też przyjęto ją jako święto państwowe po powstaniu III Rzeczpospolitej. Wielkie znaczenie w umasowieniu obchodów i corocznych marszów warszawskich mają środowiska narodowe. Inicjatorami powstania był Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska. Do roku 2009 przemarsze składały się ze stosunkowo nielicznych grup demonstrantów, dopiero w ostatnim dziesięcioleciu zmienił się w imprezę masową. W ubiegłym roku w stulecie odzyskania niepodległości frekwencja, nawet według zwykle zaniżanych policyjnych szacunków, przekroczyła ćwierć miliona uczestników.

Szacowanie frekwencji dzisiejszego Marszu Niepodległości pozostawiam jak zwykle policyjnym obserwatorom i organizatorom. Jak było rzeczywiście trudno to jak na razie ocenić pomimo szybko rosnących możliwości technologicznych. Najważniejsze jest jednak to, że Polacy ciągle aktywnie świętują kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. To znak, że duch w narodzie nie ginie i potrafimy oprzeć się inwazji poprawności politycznej, dla której patriotyzm jest jednym z głównych wrogów.

Na koniec warto podkreślić ogromne zasługi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości dla dzieła wzmacniania polskości i przywracaniu patriotyzmowi właściwego miejsca w świadomości Polaków.

Zdjęcie pobrane z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Independence_March_2018_Warsaw_(19).jpg

Autor: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MOs810

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Obraz skadrowany.

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz