Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Najcenniejszy dorobek ludzkości - stereotypy - cz. I

2020.06.24
24 Czerwca
11:43 2020

Na wstępie chciałbym podkreślić, że moim subiektywnym zdaniem, obiektywizm jest czymś praktycznie nieosiągalnym, dlatego też wszelkie opinie związane z tytułem, podanym powyżej, są jak najbardziej moje. Prezentować też będą osobiste przemyślenia i zapewne mocno skrzywione, wrodzonym i nieuleczalnym indywidualizmem, wnioski.

Żyjemy w epoce zmasowanego przepływu informacji, który jak każdy istotny wynalazek w historii ludzkości, oprócz gigantycznych korzyści niesie za sobą i niebezpieczeństwa. Przykładem na to niech będzie wprowadzana obecnie i mocno kontrowersyjna technologia 5G.

Pomijając spiskowe koncepcje bezpośredniej szkodliwości na nasze zdrowie, całkiem realną groźbą jest możliwość jej wykorzystania do powszechnej inwigilacji społeczeństwa. Wzrost przepustowości daje możliwość "osobistego" śledzenia poszczególnych jednostek, nowych łączy nie sposób zapchać. Jako dość intensywny użytkownik internetu mogę stwierdzić, że mnie szybszy transfer od aktualnego nie jest do niczego potrzebny. Być może dla graczy online, w najwyższych rozdzielczościach obrazu, konieczna jest większa płynność, zamiast 30 klatek na przykład 120? Zawsze mnie to zastanawiało po co, skoro ludzkie oko odbiera obraz jako płynny już przy 24!?

Odwołując się po raz kolejny do moich ulubionych teorii spiskowych, może właśnie straszenie ludzi biologiczną zagładą przez 5G, ma odwrócić uwagę od prawdziwego zagrożenia, którym będzie powszechna kontrola społeczeństwa? Kto nie będzie funkcjonował zgodnie z zaleceniami "powszechnej szczęśliwości", czytaj - politycznej poprawności, ten zostanie dla jego osobistego, ale i powszechnego "dobra" skierowany do ośrodka reedukacji, gdzie już zadbają o to, by więcej nie błądził.

Poprawność polityczna, to rodzaj nowomowy, mający w imię "Nowego Porządku" pozbawić ludzi dorobku tysięcy cywilizowanych pokoleń, którym są stereotypy.

Wraz z pojawieniem się "idei postępowych" rozpoczęła się walka ze stereotypami jako symbolami zacofania. Podstawą tego wszystkiego jest pozornie piękna, ale z gruntu fałszywa, idea równości. Nie ma gorszych ani lepszych w społeczeństwie składającym się z wielu warstw. Czyżby?

Weźmy dla przykładu hasło: "Kobiety nie są gorsze od mężczyzn", brzmi pięknie, ale problemem jest jego interpretacja. "Postępowcy" twierdzą, że nie ma różnic między płciami. Krytycznie myślący, że są inne. Wszystkim oburzonym ostatnią opinią odpowiem, że zgodnie nawet ze wszystkimi nowymi prądami ideowymi, inność nie jest synonimem niższej wartości.

(dokończenie jutro)

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/photos/brainwash-program-mask-propaganda-5038521/

Autor: Omni Matryx (Matryx).

Pixabay License.

Obraz skadrowany. 

Część II: http://prawalodz.pl/najcenniejszy-dorobek-ludzkosci---stereotypy---cz-ii

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz