Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Narzekanie czy narzekactwo - cz. II

2019.03.05
5 Marca
00:01 2019

Postęp technologiczny pozwoli w niedalekiej przyszłości uzyskać środki dla emerytów i rencistów z podatku od robotyzacji. Kwestia wprowadzenia takich danin powinna zostać jak najszybciej opracowana. Aktualnie a także w najbliższych dwóch dekadach, demograficzny boom to jedyna szansa dla polskiej gospodarki i udźwignięcia ciężaru finansowych zobowiązań wobec starszych. Równolegle państwo powinno szczególnie intensywnie pracować nad wdrażaniem nowoczesnych technologii i jak najszybszej robotyzacji polskiej gospodarki. Praca robotów może i powinna się stać źródłem finansowania także programów socjalnych, których istnienie będzie społecznie uzasadnione.

Polska musi rozwijać się demograficznie i technologicznie, w tych właśnie kierunkach powinny iść środki z budżetu państwa. Umiejętne realizowanie tego tak ogólnie zarysowanego programu pozwoli nam widzieć przyszłość Ojczyzny w jasnych barwach. Nie samobójcza droga wyboru "cywilizacji śmierci" (https://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja_%C5%9Bmierci ), ale dynamiczny rozwój i doskonalenie jednostek wchodzących w skład nowoczesnego państwa. Polska może być silna i to nie słabością sąsiadów, ale własnym mądrym rozwojem. Oprócz wyżej wymienionych dwóch priorytetowych działań istnieje jeszcze jeden, na pewno niemniej istotny, to jest nowoczesna edukacja. Stworzenie systemu oświatowego dostosowanego do nowoczesnej gospodarki i wymagań jakie stawia przed nami świat XXI wieku. Odpowiednie dozowanie wiedzy i umiejętności, poprzez indywidualne dostosowanie do różnie ukształtowanych osobowości i zdolności poszczególnych młodych ludzi zaowocuje gigantycznym wzrostem potencjału naszego kraju. Dobra edukacja, to takie nauczanie które przynosi przyswojenie umiejętności przydatnych poszczególnym jednostkom. Osoby najmniej zdolne powinny przede wszystkim dostać szansę dobrego wyszkolenia zawodowego. Nie każdy człowiek może być Einsteinem, po co więc zmuszać młodych ludzi do niepotrzebnego stresu, prób bezskutecznego wtłaczania wiedzy, której i tak nigdy nie przyswoją. Dobra edukacja, to skuteczne nauczanie. Połączenie działań państwa, ograniczonego jedynie do określania priorytetów kształcenia pod kątem potrzeb gospodarki kraju, oraz optymalnego wykorzystania czasu młodzieży. Krótko mówiąc, trzeba uczyć tego z czego będą mieli pożytek a tym samym społeczeństwo i państwo. Chorobliwie ambitna nadprodukcja "magistrów" (cudzysłów nieprzypadkowy), doprowadza do tworzenia dziesiątek, a może nawet setek tysięcy ludzi niepotrzebnych gospodarce, bezproduktywnych i nieprzygotowanych do samodzielnego życia. Inwestowanie natomiast w szkolnictwo wyższe powinno być ukierunkowane na powstanie intelektualnej elity, jako grupy społecznej odpowiedzialnej za tworzenie naczelnych zadań rozwojowych państwa. 

To wszystko przed nami. Czasami drobna decyzja na szczeblu państwa niesie za sobą skutek niedostrzegany przez większość ludzi. Takim pozornie małym krokiem jest według mnie poszerzenie programu 500+. To wielka szansa dla Polski i właściwa decyzja podjęta w jak najbardziej odpowiednim momencie historycznym. Kto widzi w tym tylko zagrywkę przedwyborczą i próbę zmanipulowania społeczeństwa, kupienia głosów za "pięć setek", wykazuje jedynie krótkowzroczność, albo postawę negowania wszystkiego co wyszło z politycznie obcej im strony. Wszyscy ludzie potrafiący jedynie oceniać działania, według zasady: nasze-dobre, ich-złe, nie zasługują na nic innego jak milczące pożałowanie. 

KONIEC

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/photos/brothers-family-siblings-boys-love-457237/ .

Autor: sathyatripodi.

Pixabay License.

<a href="https://pixabay.com/photos/brothers-family-siblings-boys-love-457237/">Image</a> by <a href="https://pixabay.com/users/sathyatripodi-460273/">sathyatripodi</a> on Pixabay

Część pierwsza artykułu: http://prawalodz.pl/narzekanie-czy-narzekactwo---cz-i

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz