Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Pochwała demokracji, albo 8 milionów chętnych do zobaczenia... - cz. I

2019.05.03
3 Maja
11:14 2019

Zachłystywanie się zaletami demokracji jest szczególnie rozpowszechnione wśród zwolenników Unii Europejskiej i innych temu podobnych wynalazków uszczęśliwiających ludzkość. Demokracja stała się słowem-wytrychem, które otwiera przed społeczeństwem wrota do krainy wiecznej szczęśliwości. 

Temat dzisiejszego artykułu związany jest z jednym, historycznie bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach Polski - Konstytucją 3-go Maja. Dziś obchodzimy 228. rocznicę ustanowienia tej Ustawy Rządowej, bo taka była właśnie ówczesna nazwa dokumentu opracowanego w ostatecznej wersji przez Hugona Kołłątaja pod nadzorem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Lata 90-te XVIII wieku były okresem dogorywania Rzeczpospolitej, gdyby podejść do sprawy w sposób bardziej dogłębny, to przez całe stulecie polska potęga stopniowo ulegała destrukcji głównie pod naciskiem Rosji i Prus. Ostatnie chwile chwały pod Wiedniem, triumf Jana III Sobieskiego odchodziły w niepamięć, aż do ostatecznej zagłady naszego państwa w 1795 roku. Pierwszym ciosem, którego nie sposób nie było zauważyć był rozbiór w 1772 roku. Po rozbiorze Rzeczpospolita znajdowała się głównie pod dominacją rosyjską. Polski król Stanisław August Poniatowski nie potrafił się skutecznie wyzwolić spod wpływów swojej byłej kochanki i carycy rosyjskiej Katarzyny II. W 1764 roku jako jej protegowany został wybrany na króla, co nie oznaczało z jej strony wspierania go na urzędzie, wręcz przeciwnie. Trzy lata później caryca była inicjatorką zawiązania Konfederacji Generalnej przeciwko niemu, prowadząc konsekwentnie politykę osłabiania Rzeczpospolitej, przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji Rosji. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, warto wspomnieć powstanie przeciwko rosyjskiej dominacji w 1768 roku i zwołanie Konfederacji Barskiej. Konfederaci wywołali bunt skierowany przeciwko królowi, który był w rzeczywistości marionetką w rękach Katarzyny II. Niestety potencjał buntowników nie był wystarczający przeciwko siłom Cesarstwa Rosyjskiego i został stłumiony.

Zaangażowanie Rosji w walki o wpływy w Polsce wykorzystane zostało przez Turcję, która rozpoczęła wojnę o wpływy nad Morzem Czarnym zakończoną po sześciu latach (1774) jej przegraną. Zaangażowanie Rosji w wojnę zaowocowało pierwszym rozbiorem Rzeczpospolitej, gdyż król pruski Fryderyk II Wielki zdołał przeforsować przyłączenie korytarza rozdzielającego Brandenburgię od Prus Książęcych. Rozbiory Rzeczpospolitej nie były po myśli carycy, której zamiarem było przejęcie całości terytorium jako rosyjskiego protektoratu. Już w roku 1771 przyjęto w sposób tajny ustalenia dotyczące okrojenia naszego kraju przez trzech sąsiadów. Oficjalnie dokonano tego 5 sierpnia 1772 roku traktatem rozbiorowym w Petersburgu.

Po tym wydarzeniu przez 21 lat terytorium Rzeczpospolitej nie było zmieniane. Wynikało to z faktu, że po powstaniu Pugaczowa (1773-5), Katarzyna II uznała za priorytet wzmocnienie wewnętrznych struktur cesarstwa i umocnienie w rejonie Morza Czarnego. Nasze państwo nie wykorzystało niestety tego sprzyjającego okresu do zreformowania i wzmocnienia. Właściwie ostatnim działaniem, niestety bardzo spóźnionym, była aktywność Sejmu Czteroletniego 1788-92. Efektem tego była próba otrząśnięcia się z rosyjskiej dominacji min. przez zawiązanie sojuszu zaczepnego z Prusami (1790) i ustanowienie Ustawy Rządowej z 3 maja (1791).

(dokończenie jutro)

Zdjęcie pobrane z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstytucja_3_Maja.jpg

Autor: Jan Matejko (National Museum of Poland Catalogue (for better resolution: calendar with pictures of Matejko)).

Public Domain.

Cz. II: http://prawalodz.pl/pochwala-demokracji-albo-8-milionow-chetnych-do-zobaczenia---cz-ii

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz