Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Pochwała demokracji, albo 8 milionów chętnych do zobaczenia... - cz. II

2019.05.04
4 Maja
00:01 2019

Konstytucja 3 Maja jest powszechnie uznawana za triumf demokracji a w rzeczywistości była ustawą ją ograniczającą. Jednym z zasadniczych celów wzmocnienia państwa było pozbawienie praw wyborczych drobnej, pozbawionej majątków szlachty, tzw. gołoty. Ludzie ci często uniemożliwiali wprowadzanie reform w państwie ulegając pokusie brzęczącej monety. Zdradzali Rzeczpospolitą w imię swoich partykularnych interesów. Pozbawienie ich głosów na zwoływanych sejmach istotnie ograniczało wpływy ościennych państw.

Ustawa  zasadnicza  z  3 maja  1791  roku,  była  wzorowana  na  konstytucji   amerykańskiej     i stanowiła istotne zagrożenie dla imperialnej polityki Rosji. Nie dziwi zatem szybka reakcja wrogich Rzeczpospolitej sił. Funkcjonowanie nowej konstytucji nie trwało długo, praktycznie był to okres 14 miesięcy. Skutecznym i zdradzieckim ciosem w reformy było zawiązanie Konfederacji Targowickiej w nocy z 18 na 19 maja 1792 roku. W rzeczywistości polscy zdrajcy, tacy jak Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki, Józef Kazimierz Kossakowski i inni, ustalili swoje działania z Katarzyną II w Petersburgu trzy tygodnie wcześniej (27.IV.1792). Po wprowadzeniu wojsk rosyjskich w połowie lipca król uznał opór za bezcelowy podpisując akces do konfederacji.

W styczniu następnego roku dokonano drugiego rozbioru i upadek 800-letniego państwa został w zasadzie przypieczętowany. Powstanie Kościuszkowskie, choć chwalebne, było jedynie przedśmiertną konwulsją umierającej Rzeczpospolitej.

Jakie wnioski wynikają z tych dramatycznych czasów i wydarzeń. Pierwszym zasadniczym jest to, że niepodległość i granice państwa nigdy nie są wieczne. Coś co wydaje się nienaruszalne na przestrzeni życia ludzkiego, może nagle ulec zmianie. Drugim wnioskiem jest fakt, że poszerzanie demokracji nie wpływa na wzmocnienie państwa. Właśnie w ograniczeniu praw demokratycznych twórcy Konstytucji 3 Maja, słusznie widzieli szansę na odbudowę potencjału Rzeczpospolitej. Zagrożenie tymi reformami dla swoich interesów zauważyła wroga Polsce Katarzyna II. Trzecim faktem jest to, że ustalenia tajne (spiski) są istotnym elementem polityki, także na najwyższych szczeblach.

Jak się ma tragiczna historia osiemnastowiecznej Polski do współczesnej? Uważny obserwator spostrzeże wiele niepokojących podobieństw. Postawa wielu obecnych środowisk jako żywo przypomina niechlubne działania targowiczan. W imię swoich osobistych korzyści są gotowi sprzedać los Polski, ubierając to w hasła nowoczesności, czy opacznie interpretowanej europejskości. Katarzyna II urodziła się  jako  Sophie  Friederike  Auguste  von  Anhalt-Zerbst,  2 maja 1729 roku w Szczecinie. Nie zdziwi zatem ewentualna inicjatywa "postępowych" radnych tego miasta, by nadać honorowe obywatelstwo rosyjskiej carycy. Według unijnych, ogólnie przyjętych norm nic nie stoi temu na przeszkodzie:

  1. Katarzyna II urodził się w ich mieście,
  2. mimo niemieckich korzeni była władczynią innego państwa,
  3. otrzymała w 1787 roku Order Orła Białego z rąk polskiego króla,
  4. była jednostką niewątpliwie wybitną.

Choć jej działania były ze wszech miar szkodliwe dla Polski, to czy w nowoczesnej Europie jest jeszcze miejsce na jakieś "polskie subiektywizmy"?

Demokracja pojęcie-słowo fetysz dla wielu ludzi. Przytoczenie bon motu Janusz Korwin-Mikke o większej wartości głosu dwóch meneli nad jednym profesora, dostatecznie uzasadnia wątpliwości co do wartości tego systemu społecznego. Od siebie dodam inny przykład doskonale uzupełniający wizerunek przeciętnego uczestnika demokratycznego bytu. Kwintesencją świadomości szarego obywatela jest smutna obserwacja z kanału You Tube. Filmik pod tytułem: "Nie uwierzysz co zrobiła świnia na castingu Mam Talent! Śmierdząca sprawa! :)", obejrzało do tej pory 8,4 mln. widzów. Kanał TVN Talent Show może być dumny ze swojego dokonania. Dla ponad 8 milionów ludzi atrakcją jest świńskie gów.o. Jakże żałośnie pod względem liczebności wypadają wyniki wykładów o wartościowej, zaawansowanej treści. Czy trzeba jeszcze coś dodać?

KONIEC

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/illustrations/pig-cute-crown-background-vintage-1418670/

Autor: Oberholster Venita (ArtsyBee).

Pixabay License.

Początek artykułu: http://prawalodz.pl/pochwala-demokracji-albo-8-milionow-chetnych-do-zobaczenia---cz-i

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz