Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Podsumowanie wizyty Roberta Winnickiego w USA

2019.06.20
20 Czerwca
00:01 2019

Kilkudniowa wizyta posła Winnickiego w USA dobiegła końca. Prezes Ruchu Narodowego został zaproszony przez przedstawicieli Polonii Amerykańskiej. Przebieg zaplanowanych spotkań niestety nie przebiegał zgodnie z planem z powodu niespodziewanych trudności stawianych organizatorom ze strony tamtejszej hierarchii kościelnej. Zarówno w Nowym Jorku jak i Chicago tamtejsi biskupi zabronili organizacji spotkań na terenach należących do Kościoła.

Oczywiście powodem oficjalnym były posądzenia o ekstremizm polityczny posła Winnickiego. Oskarżano go jak zwykle o antysemityzm a nawet na potrzeby chwili stworzono nowe pojęcie dotychczas nieznane raczej w przestrzeni publicznej antyamerykanizm(!). O ile antysemityzm nawet autokontrola programu traktuje jako prawidłowy wyraz, to drugi wyraz sygnalizuje jako błędny. Brawo dla amerykańskich biskupów Nowego Jorku i Chicago, właśnie dokonali cudu co można będzie potwierdzić jeżeli kiedyś dojdzie do procesu ich beatyfikacji.

Oczywistym nadużyciem w stosunku do Roberta Winnickiego jest posądzanie go brak umiarkowania i naganne poglądy naruszające tzw. normy dobrego zachowania. Być może za ekstremizm uznaje się w Ameryce jakąkolwiek krytykę Żydów? Odpowiednia pora do przeanalizowania takiej oceny. Pojawia się pytanie - czy jest coś złego w równym traktowaniu wszystkich narodów? Tu chyba niezależnie od orientacji lewicowej, czy prawicowej każdy odpowie, że nie. Następnie pojawia się kolejne - czy w danym narodzie wszyscy jego członkowie są osobami czyniącymi tylko dobro? Jasnym jest, że i tu trzeba zaprzeczyć. Na koniec pytanie konsekwentnie wynikające z poprzednich - czy każdy Żyd czyni dobro? Skoro wszystkie narody zasługują na równe traktowanie, to sprawiedliwe i na pewno nieksenofobicznym stwierdzeniem będzie zaprzeczenie ostatniej tezie.

Czy wolno krytykować działania naruszające prawo? Temu może tylko zaprzeczyć osoba o poglądach anarchistycznych. Prawo to zespół zasad mający, przynajmniej teoretycznie, za zadanie utrzymanie porządku społecznego na terenie na którym obowiązuje. Kto narusza prawo, czyni zło. Kto czyni zło zasługuje nie tylko na krytykę, ale i na karę. Czy jest coś złego w obronie polskich interesów przed bezprawnymi roszczeniami bezspadkowymi? Systemy prawne obowiązujące w nowoczesnych państwach zbudowane są na gruncie prawa rzymskiego a jedną z fundamentalnych zasad jest fakt, że umierający bezpotomnie (nie pozostawiający także testamentu) obywatel automatycznie przekazuje swoje mienie na rzecz lokalnej gminy, lub państwa którego obywatelstwo posiadał.

Słynne wystąpienie Roberta Winnickiego w Sejmie, kiedy to protestował przeciwko zdjęciu z obrad projektu ustawy sprzeciwiającej się bezpodstawnym roszczeniom dodatkowo zmobilizowało siły stojące za "przemysłem Holokaustu". Na nic to się nie zdało, spotkania odbyły się w innych miejscach a frekwencję można określić jako więcej, niż zadowalającą. Myślę, że utrudnienia jakie czyniono polskiej delegacji, będą dodatkowym bodźcem wzmacniającym świadomość istoty zagrożenia jaką niesie dla polskiej państwowości ustawa JUST 447.

Po powrocie prezes Winnicki wyraził zadowolenie z przebiegu spotkań i wielkiego zaangażowania ze strony Polonusów. Świadomość polityczna polskiej emigracji jest częstokroć wyższa niż Polaków w kraju. Wsparcie polityczne Polonii Amerykańskiej ma niebagatelne znaczenie dla dalszego przebiegu nacisków amerykańsko-żydowskich na realizację irracjonalnych żądań. Tylko nagłaśnianie sprawy i zdecydowana postawa Polaków na wszystkich kontynentach może przynieść oczekiwane efekty.

Zdjęcie pobrane z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Winnicki_Sejm_2017.jpg

Poseł Robert Winnicki w sali plenarnej Sejmu (1.12.2016).

Źródło: https://www.flickr.com/photos/sejmrp/30552219833/

Autor: Paweł Kula.

This image was originally posted to Flickr by Kancelaria Sejmu at https://flickr.com/photos/141152160@N02/30552219833. It was reviewed on by FlickreviewR and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Obraz skadrowany.

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz