Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Autor

Marek lebiedowski 300x300

Marek Lebiedowski

Prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski – dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska. Pracował oraz współpracował z wieloma uczelniami oraz instytutami badawczymi: Politechnika Łódzka, Akademia Medyczna w Łodzi, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, itd. Autor podręczników akademickich, monografii oraz licznych opracowań naukowych z zakresu inżynierii środowiska. Był organizatorem kierunku studiów Inżynierii Środowiska w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Artykuły autora

Drift ice 3050739 640

Co powinniśmy wiedzieć o Ziemi i prawdopodobnym ochłodzeniu klimatu w okresie najbliższego dziesięciolecia - cz. II

2020-07-06

A wracając do alarmujących doniesień sensatów, że topi się w zastraszającym tempie Grenlandia i Antarktyda (G+A), to można być spokojnym, bo oba miejsca szaleństwo kryzysu klimatycznego nie spustos...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.07.05.1

Co powinniśmy wiedzieć o Ziemi i prawdopodobnym ochłodzeniu klimatu w okresie najbliższego dziesięciolecia - cz. I

2020-07-05

Naukowcy „zasiedlający ser holenderski”* zwany przez niektórych Polską Akademią Nauk, nieustannie straszą starą śpiewką zwaną „kryzysem klimatycznym”. Prezentują i popularyzują przy tej okazji włas...

komentarzy: 1 Czytaj całość
Water 1246643 640

Czy metan może być gazem cieplarnianym? - cz. II

2020-06-10

Jednak nieuków,  zabierających  głos w sprawie problemu ograniczenia emisji metanu pochodzącego od nadmiernej ilości hodowanych krów, co ma miejsce na konferencjach, z reguły niby naukowych, najbar...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.06.09.2

Czy metan może być gazem cieplarnianym? - cz. I

2020-06-09

Metan jest gazem lekkim. Występuje  dość obficie w środowisku naturalnym  jako produkt rozkładu  enzymatycznego masy odpadów organicznych.  Nazywany jest  często gazem błotnym, względnie nazywa się...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2020.05.15

Co z tym dwutlenkiem węgla? - podsumowanie

2020-05-15

A tak naprawdę, to po najbliższych nam 50 latach, nikt już nie będzie pamiętał, że dwutlenek węgla był przedmiotem sporów i czy jest on gazem cieplarnianym, bo jego stężenie w atmosferze będzie sta...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.05.14

Co z tym dwutlenkiem węgla? - cz. II

2020-05-14

Ponieważ emitowany do atmosfery dwutlenek węgla jest bardzo chciwie wchłaniany przezpowierzchnię Ziemi, a głównie przez wody Oceanu Światowego i następnie wiązany w procesie fotosyntezy, to społecz...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.05.13

Co z tym dwutlenkiem węgla? - cz. I

2020-05-13

Dwutlenek węgla występuje w atmosferze ziemskiej w postaci gazowej a także jako rozpuszczony w wodach mórz i oceanów, oraz w wodach lądowych powierzchniowych i podziemnych, głównie w postaci soli w...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.03.18

Kto inspiruje i kto korzysta z Europejskiego Zielonego Ładu - cz. II

2020-03-18

Media zajmujące się propagandą, dobrze opłacane przez „chytrych lisków”, zalewająspołeczności światowe informacjami, które w dużej części nie są przygotowane do ichkrytycznego odbioru, z tego powod...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2020.03.17

Kto inspiruje i kto korzysta z Europejskiego Zielonego Ładu - cz. I

2020-03-17

"Europejski Zielony Ład", proklamowany przez Ursule von der Leyen został, jak już wiadomo,zainspirowany przez grupę lobbistów związanych ze światową finansjerą oraz głównychpolityków UE poszukujący...

komentarzy: 0 Czytaj całość
Pine 3733188 640

CO2 dla życia - podsumowanie i wnioski (2)

2019-10-29

W obecnej chwili jest już w pełni opanowana technicznie produkcja masy mikroorganizmówplanktonowych, jako producentów substancji pokarmowych, jak i ich konsumentów.W reaktorach biochemicznych, a ta...

komentarzy: 0 Czytaj całość
Beach 1236581 640

CO2 dla życia - podsumowanie i wnioski (1)

2019-10-28

Podsumowanie „Bioreaktor Ziemia” - planeta ożywiona, jedyna w układzie planet krążących wokół Słońca, a możerównież jako nieliczna w układzie materii gwiazd i planet wszechświata, wygenerowała form...

komentarzy: 0 Czytaj całość
Co2 3139225 640

CO2 dla życia - cz. V

2019-10-27

Jeżeli przyjąć, że tylko połowa energii słonecznej wskazana wcześniej w literaturze4 zostaniewykorzystana w w procesie fotosyntezy autotrofów, to można oczekiwać, że wyprodukowanazostanie masa gluk...

komentarzy: 0 Czytaj całość
World 1582347 640

CO2 dla życia - cz. IV

2019-10-26

Przybliżony bilans „bioreaktora Ziemia” Zgodnie ze słowem pisanym(4), do Ziemi docierać może energia rzędu 21·1024J/rok, względnie21·1018 MJ/rok; 28,6% tej energii przypada na lądy a 71,4% na powi...

komentarzy: 0 Czytaj całość
Earth 11047 640

CO2 dla życia - cz. III

2019-10-25

Jak zrównoważyć potrzeby mieszkańców Ziemi z energią dostarczaną ze Słońca Bioreaktor kosmiczny, - nasza Ziemia, jest, jak na razie, jedynym fenomenalnym, znanym nam w otaczającym nas Wszechświeci...

komentarzy: 0 Czytaj całość
Green 1072828 640

CO2 dla życia - cz. II

2019-10-24

Wraz z energią, niezbędną w procesie biochemicznym fotosyntezy, mikroorganizmy zarównobytujące w wodach, jak i na powierzchni lądów, pochłaniają dwutlenek węgla. Do komfortubytowania mikroorganizmó...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2019.10.23

CO2 dla życia - cz. I

2019-10-23

Dwutlenek węgla - zbawienny gaz życia dla Ziemi Musi dotrzeć do społeczności Homo Sapiens, że wszystko co jest żywe na „bioreaktorze Ziemia”, jestwygenerowane w wyniku syntezy kilku głównych pierw...

komentarzy: 0 Czytaj całość
Waterfall 3537232 640

Krótka historia histerii globalnego ocieplenia - podsumowanie (2)

2019-10-22

Grenlandia, naturalny regulator pogody wraz z obszarem podbiegunowym i biegunem północnymbędzie nadal chłodziła, nie tylko opinie gorących głów klakierów i wszystkich cwaniaków, a takżeogłupiałych ...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2019.10.21

Krótka historia histerii globalnego ocieplenia - podsumowanie (1)

2019-10-21

Ocieplenie AD 2019 na obszarze Polski nikomu nie zaszkodzi. Geograficzne położenie obszarunaszego kraju w strefie klimatu umiarkowanego objawia się zmianami pogody pozostającej podwpływem dynamiczn...

komentarzy: 0 Czytaj całość
Wolf 1341881 640

Krótka historia histerii globalnego ocieplenia - cz. V

2019-10-20

Powierzchnia lądów tej części planety zajmuje 90% ogólnej powierzchni globu. Strefaumiarkowana, to ogólna powierzchnia wraz z morzami i oceanami równa 53,22 mln km2 – 10%naszej planety, z tego 90%,...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2019.10.19.4

Krótka historia histerii globalnego ocieplenia - cz. IV

2019-10-19

Opis tej groźnej sytuacji brzmi również bardzo współcześnie, jakby z relacji mediów głównegonurtu, masowej propagandy - stacji telewizyjnych i radiowych, czy też doniesień prasowych AnnoDomini 2019...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2019.10.18

Krótka historia histerii globalnego ocieplenia - cz. III

2019-10-18

O tym okresie wspominają obszernie kroniki islandzkie, a także wzmiankuje nasz rodzimydziejopis Jan Długosz, w swoim dziele „Roczniki czyli Kronika Sławnego Królestwa Polskiego”(2).Pod datą „Rok Pa...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2019.10.17

Krótka historia histerii globalnego ocieplenia - cz. II

2019-10-17

Ilość dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi nie występuje w stężeniu uwzględnianym statystycznie, bo stężenie to jest znikomo niskie. Atmosfera ziemska zawiera: 78% azotu, 21% tlenu i 1%argonu, a iloś...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2019.10.16

Krótka historia histerii globalnego ocieplenia - cz. I

2019-10-16

Media światowe i wybrane rodzime mają nowy problem do rozwiązania: „jak wykorzystaćocieplenie klimatu” dla spopularyzowania związanych z tym problemem interesówmiędzynarodowych grup bankierów i pol...

komentarzy: 3 Czytaj całość