Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Tag: społeczeństwo

2020.06.25

Najcenniejszy dorobek ludzkości - stereotypy - cz. II

2020-06-25

Skąd się wzięły stereotypy? Wbrew powszechnie stosowanej ocenie, nie są one symbolem zacofania, ale raczej efektem, dorobkiem wielu poprzednich pokoleń. Obserwacje zachowań innych członków społecze...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.06.24

Najcenniejszy dorobek ludzkości - stereotypy - cz. I

2020-06-24

Na wstępie chciałbym podkreślić, że moim subiektywnym zdaniem, obiektywizm jest czymś praktycznie nieosiągalnym, dlatego też wszelkie opinie związane z tytułem, podanym powyżej, są jak najbardziej ...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2020.06.12

Po co nam przepisy?

2020-06-12

O tym, że przepisy są konieczne niech świadczy fakt poparcia dla nich nawet przez tak skrajnych ich przeciwników, jak anarchiści. Oczywiście w przypadku tego środowiska skrajnie anty-systemowego bę...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.06.09.2

Czy metan może być gazem cieplarnianym? - cz. I

2020-06-09

Metan jest gazem lekkim. Występuje  dość obficie w środowisku naturalnym  jako produkt rozkładu  enzymatycznego masy odpadów organicznych.  Nazywany jest  często gazem błotnym, względnie nazywa się...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2020.06.06.1

Przyjazne państwo

2020-06-06

Gdyby przeprowadzić ankietę między Polakami, to teorię o przyjaznym państwie potwierdziłoby zapewne około 40% rodaków, reszta dokonałaby podobnie oceny poprzez pryzmat sympatii politycznych. Trudno...

komentarzy: 1 Czytaj całość
Book 4302990 640

Teorie spiskowe, czyli prawo do indywidualizmu

2020-06-02

Teorie spiskowa, to w mediach głównego nurtu przedmiot kpin i drwin pod adresem ludzi wygłaszających poglądy niepopularne, odbiegające od dominującej formy przekazu. Powszechnie się wtłacza w ludzk...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.05.23.2

Ochrona? Przed kim? - cz. II

2020-05-23

Tak zwana ochrona danych osobowych, to fikcja. Owszem nie wiemy w ten sposób nic o innych, ale czy nasze dane rzeczywiście są utajnione? Ci którzy tym zarządzają wiedzą o nas dosłownie wszystko. Na...

komentarzy: 2 Czytaj całość
2020.05.22.9

Ochrona? Przed kim? - cz. I

2020-05-22

Tematem ciągle aktualnym jest prawo do prywatności, w czasach coraz nowocześniejszych technologii jego realizacja staje się coraz trudniejsza. Pozornie krokiem we właściwym kierunku wydawało się un...

komentarzy: 1 Czytaj całość
2020.05.13.1

Tresura lokalnie. Na razie w Singapurze

2020-05-13

Wczoraj się odniosłem do wprowadzonych rygorów a właściwie do pewnego aspektu związanego z narzuconymi społecznie przepisami. Jest nim donosicielstwo, które ma ułatwić rządowi kontrolę nad, chciało...

komentarzy: 0 Czytaj całość
2020.05.12.1

Tresura obywatelska

2020-05-12

Cóż, nadszedł czas podsumowań ludzkiej tresury. Me(n)dia głównego nurtu dyscyplinują, informują i straszą a wszelkie przejawy niesubordynacji szeroko nagłaśniają. Ma to miejsce w wydawnictwach ogól...

komentarzy: 2 Czytaj całość