Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Wydatków więcej, niż pieniędzy

2020.07.02
2 Lipca
20:47 2020

Każdy z nas ma w sobie chęć posiadania dóbr, różnimy się tylko stopniem uzależnienia i ewentualnymi możliwościami. Różnie też traktujemy pieniądze, które mamy do dyspozycji. Z największym szacunkiem a tym samym i wstępną refleksją przed wydatkowaniem, traktujemy pieniądze które ciężko zarobiliśmy. Zupełnie inaczej podchodzimy do funduszy, gdy nie należą do nas a na dodatek ich upłynnianie nie wiąże się bezpośrednio z nami.

Klasycznym przykładem tej drugiej formy działań finansowych jest podejmowanie decyzji dotyczących większych zbiorowości, gdzie decydent rozdziela zebrane środki budżetowe na inwestycje lokalne i inne działania związane z podległą mu zbiorowością.

Żeby nie być, całkiem słusznie, posądzonym o bezpodstawną krytykę, z góry przyznaję, że łatwiej jest wytykać niedociągnięcia, niż samodzielnie decydować. Nie zmienia to faktu, że obserwacje spoza układu dają większe możliwości wychwytywania błędów. Tak więc, jako przedstawiciel opinii publicznej mam prawo do konstruktywnej krytyki, czyli opisania zjawisk niepokojących i szkodliwych.

Złą tradycją stało się zadłużanie miast, państw, etc. Nawet jednak kredyty najczęściej nie wystarczają na pokrycie realizowanych wydatków. Wstępne kalkulacje na następny rok zwykle okazują się w praktyce zaniżone, tym samym zmusza to do redukcji nakładów na pewne dziedziny zasilane z kasy głównej.

Nie jest łatwo dokonać właściwego wyboru, ale osoby podejmujące się wykonywania najwyższych obowiązków muszą a przynajmniej powinny liczyć się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Odnieśmy się do sytuacji Łodzi, niestety z roku na rok zadłużenie miasta rośnie i zaliczamy się obecnie do niechlubnej czołówki krajowej w tej dziedzinie (w przeliczeniu na mieszkańca). Prezydent Miasta Hanna Zdanowska spróbowała ograniczyć ten proces ograniczeniem wydatków, na przykład poprzez wypowiedzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach, Prowadzonych przez Miasto Łódź.

Niestety nikt nie wziął pod uwagę, że dotknie to między innymi wychowawców domów dziecka, osób wykonujących szczególnie odpowiedzialną i trudną pracę. Powoduje to obniżenie ich wynagrodzeń o 20% a także pozbawia ich prawa do podwyżki inflacyjnej, nagród jubileuszowych i pewnych przywilejów socjalnych.

Do sprawy odniósł się radny Tomasz Anielak, który spostrzegł, zapewne wynikające z niepełnej znajomości sprawy i konsekwencji, błędną decyzję pani Zdanowskiej. Sytuacja pracowników domów dziecka jest zasadniczo odmienna od pracy nauczycieli w zwykłych placówkach oświatowych. Epidemia nie zmniejszyła ich obowiązków, wręcz przeciwnie, spadła na nich jeszcze większa odpowiedzialność. Czy to powód do ich karania obniżaniem poborów? 

Automatyzm decyzyjny, to ułatwienie w zarządzaniu, należy jednak uważać bardzo mocno, by w jego wyniku nie przyjmować rozwiązań wysoce niesprawiedliwych. Nadzieję na pozytywne zakończenie daje odpowiedź jaką otrzymał radny Anielak od wiceprezydent miasta Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że za deklaracją rozwiązania problemu pójdą odpowiednie i szybkie działania osób decyzyjnych. Sprawa jest bardzo pilna, nie można krzywdzić ludzi poświęcających swoje życie w tak ważnym dla społeczeństwa procesie wychowawczym.

Budżet miasta nie jest z gumy i zrozumiałe jest, że decyzje nie są łatwe. Gdy jednak dokona się złego wyboru, trzeba to jak najszybciej skorygować. Pomysłów na rozdysponowanie środków jest zawsze więcej, niż możliwości, dlatego konieczna jest w tym wypadku szczególna staranność i otwartość na sygnały o nieprawidłowościach. Praca wychowawców domów dziecka nie może być niedoceniona.

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/photos/girl-walking-teddy-bear-child-walk-447701/

Autor: Lisa Runnels (Greyerbaby).

Pixabay License.

Obraz skadrowany.

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz