Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Z żałobnej kresowej karty - bp Jan Purwiński

Oie 8qcyz2nqmjz9
7 Kwietnia
18:41 2021

Media doniosły, że w poświąteczny wtorek, 6 kwietnia 2021 roku o drugiej w nocy, zmarł w wieku 86 lat biskup senior diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński.

Hierarcha wywodził się z Polskich Inflant, urodził się 19 listopada 1934 roku na terenie ówczesnej Łotwy w granicach parafii położonej w mieście Iłukszta. W 1955 roku ukończył szkołę średnią, zaś 1 września 1956 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rydze. W 1961 roku, 13 kwietnia, w Rydze bp litewskiej diecezji Telsze, Petras Mazelis, wyświęcił go na kapłana. Po 16 latach pracy w różnych parafiach, gdzie był wikarym, 23 kwietnia 1977 roku został proboszczem w miastach Indra i Krasław, w których większość stanowili Polacy. 

Wkrótce, za namową pracujących na Ukrainie księży wyświęconych wcześniej na terenie Łotwy, podjął decyzję przeniesienia się do Żytomierza, by stać się pomocnikiem schorowanego proboszcza parafii św. Zofii, ks. Stanisława Szczypta i 30 lipca tegoż roku otrzymał nominację na administratora tejże żytomierskiej parafii. 

Po załatwieniu spraw na Łotwie, 26 sierpnia, dokładnie w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, przybył do Żytomierza i zamieszkał przy katedrze żytomierskiej. Gdy w 1991 roku stało się możliwe odnowienie katolickiej struktury kościelnej na terenie Ukrainy, papież Jan Paweł II, dnia 16 stycznia tegoż roku, zamianował ks. proboszcza Jana Purwińskiego pierwszym od lat biskupem w tym mieście. Sakry biskupiej w katedrze św. Zofii w Żytomierzu udzielił ks. Janowi Purwińskiemu abp Francesco Colasuonno, pierwszy nuncjusz apostolski w ZSRS. Uroczystość odbyła się 4 marca 1991 roku. 

Warto pamiętać, że po ostatecznej utracie Kijowa na rzecz Rosji w 1686 roku, biskupi kijowscy rezydowali właśnie w Żytomierzu. Jako ciekawostkę można też dodać, iż Liceum Krzemienieckie (chociaż pierwotnie do 1819 roku było to tylko Gimnazjum), miało pierwotnie powstać właśnie w Żytomierzu, ale Tadeusz Czacki odrzucił taką propozycję cesarza Aleksandra I, decydując że siedzibą szkoły będzie Krzemieniec na Wołyniu. Liceum Krzemienieckie zlikwidowano – w ramach represji po Powstaniu Listopadowym – w 1839 roku, zaś całe niezwykle bogate wyposażenie szkoły przewieziono wozami do Kijowa. Tam też skierowano całą kadrę nauczającą. Na podłożu zlikwidowanego Liceum Krzemienieckiego i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej istniejącej w Kijowie jeszcze od 1633 roku (a powstałej, jako prawosławna wersja kolegium jezuickiego) powstał rosyjski Uniwersytet Kijowski. 

W 1998 roku (25 listopada) Jan Paweł II mianował biskupa Jana Purwińskiego biskupem kijowsko-żytomierskim, którym był aż do 15 czerwca 2011 roku, kiedy to papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z pełnionego urzędu ze względu na wiek. 

Zasługi biskupa Purwińskiego dla kościoła katolickiego, jak też dla tamtejszych Polaków i polskiego dziedzictwa narodowego są ogromne, warto przynajmniej wspomnieć, iż doprowadził do utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego w Worzelu koło Kijowa oraz podjął szereg starań u władz, aby nie zlikwidowano rozległego polskiego cmentarza katolickiego w Żytomierzu. Za swoją działalność i patriotyzm biskup w lipcu 2006 roku otrzymał polski order „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

Zdjęcia wykonane przez autora artykułu. 

O Autorze

Jan szałowski 300x300

Jan Szałowski

Jan Szałowski(1952) - łodzianin, absolwent UŁ, historyk, dziennikarz, podróżnik, krajoznawca, miłośnik Lwowa i ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, niezależny publicysta. Inicjator konferencji naukowych i konkursów dla młodzieży licealnej. Publikuje m.in. na łamach 'Aspektu Polskiego' i 'Polityki Polskiej' oraz na kilku portalach, autor wykładów, odczytów i prelekcji o różnorodnej tematyce, głównie w instytucjach kultury, chwilami poeta. Członek Rady Osiedla 'Chojny Dąbrowa', od roku 1991 członek Unii Polityki Realnej a także członek licznych stowarzyszeń, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Komentarze (0)

Napisz komentarz