Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Źle się dzieje w państwie polskim - cz. I

2019.09.25
25 Września
20:57 2019

W ubiegłym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Po 123 latach politycznego niebytu stał się cud, bo jak niby można inaczej nazwać przypadek, gdy jednocześnie wszyscy trzej ciemiężcy ponieśli klęskę. Gdyby to były dwa państwa z trzech, które pod koniec XVIII wieku rozerwały Rzeczpospolitą na części, można by to jeszcze traktować jako sytuację prawdopodobną, lecz historia potoczyła się drogą niezwykłą, spełniającą marzenia kilku pokoleń polskich patriotów żyjących pod zaborami.

Wojna Światowa, nie nazywana wtedy jeszcze pierwszą, bo któż mógł się spodziewać ponownie konfliktu takiego rozmiaru, okazała się hekatombą przekraczającą wszelkie wyobrażenia. Konflikt międzynarodowy, który rozpoczął się zamachem serbskiego nacjonalisty, Gavrilo Principa, w Sarajewie na arcyksięcia Ferdynanda, stał się pierwszym krokiem do niepodległości nie tylko dla Polski. Miesiąc po zamachu (28.VII.1914) Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii.

Dwóch z naszych prześladowców (Niemcy, Austro-Węgry) miało po przeciwnej stronie trzeciego, carską Rosję. Niemcy i Austro-Węgry ostatecznie przegrały wojnę, Rosja była w gronie zwycięzców, ale szczęśliwie dla nas przed końcem wojny doszło w niej do rewolucji i wewnętrznego rozkładu wschodniego imperium. Coś co wydawało się niemożliwe stało się faktem. Wszyscy zaborcy przegrali jednocześnie, zwyciężyli Polacy.

Największe zagrożenie groziło nam ze wschodu, szczęśliwie jednak komunistyczna rewolucja spowodowała chaos tak rozległy, że Polska w wojnie bolszewickiej zdołała odnieść zwycięstwo. Sukces dopiero co powstałej Rzeczpospolitej, państwa zniszczonego i niejednolitego, wydaje się także cudem. Czy należy dopatrywać się w tym interwencji sił nadprzyrodzonych? Według mnie nie, głównym źródłem sukcesu, oprócz wyjątkowo korzystnej sytuacji politycznej, był patriotyzm Polaków, wiara w odbudowę i stworzenie nowego państwa.

Okres międzywojenny a także czas okupacji nadal potwierdzał ducha polskości w narodzie. Rok 1945 to czas nadziei, która zetknęła się brutalnością nowego okupanta. Związek Radziecki w czasach władzy Józefa Stalina z całkowitą bezwzględnością tępił siły niepodległościowe, dopiero śmierć dyktatora spowodowała poluzowanie kajdan. Wielkie nadzieje na odzyskanie niezawisłości przyniósł ze sobą więziony w czasach stalinowskich za "odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne" Władysław Gomułka.

Nowy I Sekretarz PZPR, choć szybko rozwiał nadzieje społeczeństwa na polską niezależność, to jednak nawet on w swoich często nużących przemówieniach nigdy nie unikał słów Polska i patriotyzm. To nie były określenia wstydliwe, czy tym bardziej zabronione przez władze. Faktem było oczywiście uznanie zwierzchnictwa ZSRR, ale odżegnywanie się od polskości nie miało miejsca.

Patriotyzm i Polska były ważnymi słowami dla każdego Polaka. Zryw Solidarności w 1980 roku to ostatni krok ku pełnej niepodległości. III Rzeczpospolita szybko osiągnęła ją po wyjściu wojsk rosyjskich z baz na terenie Polski. Od 1. września 1939 roku aż do 18. września 1993 roku trwał okres obecności obcych wojsk na terenach polskich. Ponad 54 lata okupacji, bądź ograniczonej suwerenności nie spowodowały nigdy osłabienia ducha w narodzie. Wrogie represje nie zabiły, ani nie zmniejszyły patriotyzmu Polaków. Polska nie była dla narodu pustym hasłem w czasach Generalnej Guberni, czy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Chcieliśmy wybić się na niepodległość i ją uzyskaliśmy, choć upadek potęgi Związku Radzieckiego wydawał się niemożliwością.

XX wiek był stuleciem wielkich przemian, cierpień i walki. Trzykrotnie stało się coś co wydawało się niemożliwe. Trzykrotny cud, 1918, 1920 i 1989 roku pokazał, że nigdy nie wolno tracić nadziei i zwycięstwo nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji jest możliwe. Dopóki w sercach narodu jest ta iskra, ten błysk zwany Polską.

(ciąg dalszy nastąpi)

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/pl/illustrations/polska-r%C4%99ka-bander%C4%85-patriotyczny-643760/

Autor: Kurious.

Pixabay License. 

Część II: http://prawalodz.pl/zle-sie-dzieje-w-panstwie-polskim---cz-ii 

Część III: http://prawalodz.pl/zle-sie-dzieje-w-panstwie-polskim---cz-iii

Część IV: http://prawalodz.pl/zle-sie-dzieje-w-panstwie-polskim---cz-iv

O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz