Pogoda Łódź

- Prawa Łódź -

Artykuł

Źle się dzieje w państwie polskim - cz. III

2019.10.07
7 Października
00:01 2019

Upadek PRL-u i przejście w rzeczywistość III Rzeczpospolitej nie przyniosło oczekiwanych przemian. Uwolnienie spod wpływu "Wielkiego Brata ze Wschodu" osłabiło nasze poczucie godności narodowej. Zabrakło wroga, którego upadku prawie nikt z nas się nie spodziewał. Potwierdzenie, że żadne imperium wieczne nie jest niestety w naszym przypadku, pozornie wbrew logice, nie wpłynęło na wzmocnienie ducha w narodzie.

Zachłyśnięcie wolnością po roku 1989 pchnęło Polaków w karykaturalną wizję kapitalizmu. Miliony ludzi wzięło swoją przyszłość we własne ręce. Na chodnikach wielu miast pojawili się drobni handlowcy próbujący we własnym kraju zrealizować swój "amerykański sen" - od zera do milionera. Ironicznie można by stwierdzić, że nam się udało ze znaczną pomocą państwa i inflacji.

Walka o nadrobienie ekonomicznego zacofania będącego wynikiem irracjonalnego socjalizmu państwowego stała się głównym celem większości a tam gdzie to zachodzi, giną wyższe, ponad egoistyczne idee. Bezkrytyczne zapatrzenie w zasobny Zachód jeszcze z epoki PRL-u doprowadziło do stworzenia z Polski nieudolnej kopii. Nowobogaccy "ludzie sukcesu", których wielkie majątki powstawały bardzo często w wyniku zawłaszczania byłego mienia państwowego, stawali się nieosiągalnym wzorcem do naśladowania dla naiwnych a na dodatek pozbawionych koniecznych koneksji.

Nowa niepodległa Polska bardzo szybko przeszła z czasów tępionej wiary w kraj w którym religia stała się niemodna. Kościół katolicki cieszący się tak wielkim autorytetem w narodzie za czasów Polski Ludowej, po początkowych sukcesach, zaistnieniu w przestrzeni publicznej, został obecnie zepchnięty do defensywy. Kler stał się obiektem niewybrednych ataków, często zresztą uzasadnionych. Nie o to jednak chodzi, czy zasługuje na krytykę, czy nie, ale o społeczny odbiór tych zarzutów. W PRL-u hasło "Murem za Kościołem", było czymś oczywistym niezależnie od rodzaju i słuszności krytyki. A jak jest teraz?

Pierwsze 15-lecie III RP było okresem walki o pieniądz, dopiero jednak fakt przystąpienia do Unii Europejskiej (1.V.2004) spowodował prawdziwe spustoszenie w poczuciu polskości. Otwarcie granic przyczyniło się do masowej emigracji. Według różnych szacunków od wejścia do Unii wyemigrowało 1,8-2,5 miliona Polaków. Nadal dla wielu wyjazd za granicę wydaje się jedyną szansą na zaspokojenie swoich potrzeb materialnych.

Tam gdzie pieniądz staje się "bogiem", tam miejsca na Boga już nie staje. Niezależnie od tego, że nadal poziom życia w Polsce jest wyraźnie niższy, niż w najbogatszych krajach zachodnich, to niewątpliwym faktem jest poprawa bytu. Jest takie stare powiedzenie: "Jak trwoga to do Boga" i dlatego przy rosnącym poziomie życia materialnego jest coraz mniej miejsca na wiarę i duchowość.

Kultem kapitalizmu jest materializm. Posiadanie coraz to nowszych przedmiotów, stało się celem samym w sobie. Mało kto ma świadomość, że jest to ślepa uliczka, droga która kończy się ścianą z napisem "śmierć". To miejsce w którym niczego już ze sobą się nie zabierze. Zbliżając się do kresu swoich dni posiadane dobra przestają mieć znaczenie i często może pojawić się spóźnione uczucie, że życie nie na tym powinno polegać.

Każdy z nas wybiera swoją drogę. Nie zawsze są to właściwe wybory, zresztą któż nie popełnia błędów. Ułomność ludzkiej myśli a i niezbyt chwalebna cecha jaką jest lenistwo nie muszą być balastem działań. Popełniane błędy i umiłowanie wygody często pchają nas do nowych rozwiązań i mogą być źródłem postępu.

(dokończenie jutro)

Zdjęcie pobrane z: https://pixabay.com/pl/photos/czas-pieni%C4%85dze-zegar-dollar-wydaje-3644241/

Autor: Linus Schuetz (un-perfekt).

Pixabay License.

Część I: http://prawalodz.pl/zle-sie-dzieje-w-panstwie-polskim---cz-i-1

Część II: http://prawalodz.pl/zle-sie-dzieje-w-panstwie-polskim---cz-ii

Część IV: http://prawalodz.pl/zle-sie-dzieje-w-panstwie-polskim---cz-iv


O Autorze

 images  images img 20180914 145412

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski – ekonomista, nauczyciel, przedsiębiorca, dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Od roku 2014 zaangażował się w życie polityczne, w 2017 przystąpił do nowo-tworzonej partii Porozumienie J. Gowina. Od 1 kwietnia 2019 roku zawiesił działalność polityczną. Autor prac: „Analiza demograficzna krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1944-1973”, oraz „Omówienie programu partii Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja – aby słowo, słowem było”. W latach 2016-18 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Łodzi”. W roku 2017 założył „Klub Najwyższego Czasu w Łodzi”. Wraz ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich i Klubem ProPolonia, współorganizator prelekcji polityczno-historycznych. Inicjator powstania portalu „Prawa Łódź”, którego ideą jest propagowanie treści centro-prawicowych, przy zachowaniu otwartości dla poglądów odmiennych. Zgodnie z maksymą: „Prawicowość to prawość, tym samym poszanowanie dla ludzi myślących inaczej”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz